Weblog

Na de Google Panda update de longtail als basis voor een SEO strategie ?

Google heeft met de lancering van de Google Panda update een extra kwaliteitsfilter toegevoegd aan de zoekresultaten. Wat mij betreft (wederom) een reden om je te richten op de inhoudelijke kwaliteit van je website. En een mooie brug naar de longtail als basis voor je SEO-strategie.

Wat is de longtail?

De longtail gaat er vanuit dat 70% van de zoekresultaten zich niet richt op korte zoekopdrachten, maar op uitgebreidere zoekopdrachten. Een simpel voorbeeld is “hypotheek” (shorttail) versus “hypotheek voor starterswoning” (longtail). De eerste zoekopdracht wordt in theorie (in praktijk vast ook) vele malen vaker ingetoetst dan de longtail variant. Echter, een pagina, blogpost of volledige website geoptimaliseerd rondom de longtail variant kan nog steeds goed concurreren op dat specifieke deelgebied, met relatief minder moeite en kosten. Op basis van dit principe zou je dus mogen zeggen dat als je snel wilt scoren op Google, het simpelweg eenvoudiger is om je te richten op langere zoekwoorden(combinaties).

Als je meer over de oorsprong van deze gedachtegang van de longtail wil weten kun je er hier over lezen.

longtail-chris-anderson

Hoge concurrentie, minder resultaten en andersom
Op alle zoekopdrachten zou 30% de shorttail zijn. Dat betekent dus dat 70% van alle zoekopdrachten een complexer zoekwoord, of een complexere samenstelling is van zoekwoorden: de longtail. Op de eerste 30% vind je dus wel het hoogste zoekvolume en door de marktwerking ook de meeste concurrentie. Wanneer je jouw website dus gaat richten op die eerste 30%, zul je eerst hoog terecht moeten komen in de zoekresultaten voordat je van dat grote volume iets mee gaat krijgen.

Bij de lagere zoekvolumes valt dus veel te winnen: als het eenvoudiger scoren is op de longtail kun je sneller op 1 van de eerste 3 posities terecht komen om zo het zoekvolume naar je website toe te trekken.

Niks nieuws onder de zon?
In principe niet. Deze manier van werken is al jaren onderdeel van SEO-strategieën. Toch is ook voor de grote jongens nu des te meer een reden ontstaan om ook op de longtail goed te gaan scoren. Volgens diverse bronnen worden gemiddeld 12% van alle zoekresultaten met Google Panda beïnvloed. Een flinke impact, reden genoeg om hier aandacht aan te besteden.

Welke invloed heeft Google Panda op de zoekresultaten?

Google’s Panda update is één van de updates op het zoekalgoritme van Google: de techniek die bepaalt welke zoekresultaten bovenaan komen te staan bij welke zoekopdrachten. Het doel van deze update is om de lage kwaliteit resultaten uit de zoekresultaten te kunnen filteren. Zo ontstaan er dus meer kansen voor goede kwaliteit websites om hogerop te komen. Google Panda zorgt er dus niet voor dat jouw website hoger komt, enkel dat andere zoekresultaten lager terecht komen als de kwaliteit niet op orde is.

google-panda-update Wat houdt de Google Panda update precies in voor de zoekresultaten op Google’s zoekmachine?
Er zijn meer dan 200 factoren bepalend voor de zoekresultaten op Google’s zoekmachine. Google Panda is een nieuwe factor in deze bepaling. De aanpassing is er geen één die invloed heeft op hoe jouw webpagina geïndexeerd wordt, wel op hoe deze gepositioneerd wordt.

Geen vernieuwing dus, maar een verscherping van de zoekresultaten
Zie Google Panda als een extra filter op alle zoekresultaten. De resultaten worden achter de schermen opgebouwd en met de filter die Google Panda is nog eens extra beoordeeld op kwaliteit.

Wat is de relatie tussen Google’s Panda update en de longtail?

Google Panda is dus een soort kwaliteitsfilter voor Google. Houdt dit dan verband met de longtail? In mijn optiek zeker, aangezien er wederom een extra factor bij is gekomen omtrent de kwaliteit van de website inhoud waarmee rekening gehouden moet worden.

Vanuit ‘natuurlijke’ antwoorden een robot bouwen
SEOguru.nl schrijft het volgende over hoe Google tot deze uitbreiding is gekomen:

” Google heeft een groep testers vele sites voorgelegd en hen gevraagd bij iedere site een lijst van vragen omtrent de kwaliteit van de site te beantwoorden. De precieze lijst is niet bekend, maar bevat zeker vragen als “zou u bij deze site uw creditcardgegevens achterlaten?”, of “vertrouwt u de informatie in dit artikel?”. Google geeft binnen haar Webmaster Central Blog meer voorbeelden van de mogelijk gestelde vragen. De antwoorden van de testers hebben als trainingsvoorbeelden gediend voor Panda, die vervolgens abstracte relaties tracht te achterhalen tussen wat mensen blijkbaar ervaren als kwalitatief goede sites aan de ene kant, en de karakteristieken van de website aan de andere. ”

Panda heeft de scoringsposities van zo’n 10% van alle sites beïnvloed, in het Engelse taalgebied wat meer dan in de niet-Engelse taalgebieden. Een update lijkt zowel aanpassingen in de werking van Panda te kunnen betreffen, als de toepassing van (de vernieuwde) Panda op websites.
SEOguru.nl – Google Panda Kennis Update

Relevante content en context worden dus steeds belangrijker
Het resultaat van deze technologie is dus dat kwaliteit meer en meer belangrijk wordt. En de link met de longtail dan? De brug tussen de longtail en Google’s Panda ligt in de relevantie. Met Panda wordt er gekeken naar hoe men content leest en ervaart, wat betekent dat oude, ‘blackhat’ gerelateerde SEO-technieken steeds minder kans krijgen om de zoekresultaten te domineren.

Dat betekent met de introductie van Google Panda wat mij betreft dat:

  • Scoren op een longtail keyword (combinatie) meer dan relevant wordt, omdat de kwaliteit van zoekresultaten nu ook deels verlegd wordt naar de inhoudelijke kwaliteit
  • Het gevolg van voorgaande er voor zorgt dat longtail keywords in hun context ook weer ruimte creëren om op de (middel)lange termijn shorttail scores te kweken
  • Kansen weer ontstaan voor kleine ondernemingen, omdat de indexatie van de grote jongens in sommige gevallen onder vuur liggen
  • Goed schrijfwerk en een goed leesbare website nu des te meer invloed hebben gekregen op de zoekresultaten

Eindelijk kwaliteit in de zoekresultaten?

Google Panda verscherpt de zoekresultaten nog eens extra, iets waar de kleine spelers blij mee kunnen zijn. De contextuele en inhoudelijke waarde van domeinen wordt des te meer onder de loep genomen en aangescherpt. Wanneer je nu dus meer gebruik maakt van de longtail en dit combineert met stukken die echt bijdragen qua kennis en/of inhoud, zie ik een goede basis voor je SEO-strategie liggen in die longtail. Zowel wanneer je net start met SEO, als wanneer je al even onderweg bent.

Kevin Beeftink

Online Marketing Professional | Founder in1week.nl, 2tpt.nl, socialeredactie.nl, simpel-webhosting.nl | Analytisch, gedreven, Online ROI Leiden, Nederland nl.linkedin.com/in/kevinbeeftink

Leave a Comment